A felnőttképzésről szóló 2013.évi LXXVII. törvény módosítás

Korábban már kitettem nektek egy linket , ahol a Törvényjavaslatot teljes egészében olvashatjátok el. Most viszont bemutatom a legfontosabb változásokat.

Az első javaslat, hogy a felnőttképzést folytató intézménynek a felnőttképzési tevékenységét kizárólag saját szervezetén belül kell elvégeznie, vagyis nem lehet alvállalkozóként más intézményeket igénybe venni a képzés megvalósítására. Természetesen továbbra is megengedett a külső oktatókkal kötött megbízási szerződés, a terembérleti szerződést és a képzés gyakorlati részének megvalósítására vonatkozó szerződés.

A hatályba lépés napja várhatóan 2015. június (pontosabban: a törvény kihirdetésétől számított 8. nap)

Modulzáró vizsgákra vonatkozó változtatás is megjelenik a törvényjavaslatban, miszerint a felnőttképzést folytató intézmény csak akkor szervezheti a modulzáró vizsgákat, ha a képzésben résztvevők részt vettek az érintett szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben. Minden más esetben az állami intézmény szervez modulzáró vizsgát.

Szintén újítás, hogy a felnőttképzést folytató intézmény OKJ-s képzés esetén a modulzáró vizsgával kapcsolatban a hatóság részére elektronikus úton 3 nappal a vizsga előtt adatot szolgáltat

  • a szakképesítés és a modulok megnevezéséről,
  • a modulzáró vizsga napjáról, kezdő időpontjáról és helyszínéről,
  • a vizsgán résztvevők számáról.

A hatályba lépés napja: 2016. január 1.

A hirdetés szabályait is szigorítani kívánják. A következőkre kell figyelnie a felnőttképzést folytató intézménynek:

  • a hirdetésekben és tájékoztatókban el kell különülnie a engedélyeztetett és az engedéllyel nem rendelkező képzéseknek
  • a hirdetésekben és a tájékoztatókban fel kell tüntetni a képzésekhez tartozó nyilvántartási számot
  • ha az általa meghirdetett OKJ szerinti képzésre vonatkozó engedéllyel nem rendelkezik, akkor a hirdetéseiben és tájékoztatóiban nem használhat olyan elnevezést a képzéseire, amely megegyezik bármely OKJ szerinti szakképesítés megnevezésével
  • hirdetései és írásbeli vagy szóbeli tájékoztatói nem tartalmazhatnak utalást OKJ szerinti szakképesítés megszerzésének lehetőségére, ha az intézménynek nincs rá engedélye.

A hatályba lépés napja várhatóan 2015. június (pontosabban: a törvény kihirdetésétől számított 8. nap)

Ha a felnőttképzést folytató intézmény olyan OKJ-s képzést hirdet, vagy tart, vagy az OKJ-s bizonyítvány megszerzésének lehetőségére utal, amelyre nincs engedélye, a kötelező legkisebb munkabér havi összege húszsorosának megfelelő bírságot szab ki a hatóság, vagyis 2.100.000 Ft-ot (105.000 Ft x 20).

A hatályba lépés napja: 2015. szeptember 1.

 

Felnőttképzési Információs Rendszer

Kérlek vedd figyelembe, hogy ez már egy archív anyag!

 

2015. május 1-jétől megkezdte működését a Felnőttképzési Információs Rendszer, vagyis a FIR, melyben csak a 2015. május 1-jét követően induló képzésekre vonatkozóan kell adatszolgáltatást nyújtanotok.

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 15. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségeteknek ezen a felületen (https://finy2-2015.munka.hu) tehettek eleget. Belépni a FINY3 adataival tudtok (a felhasználónév és a jelszó is ugyanaz).

A FIR rendszerben valamennyi felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzőnek kell adatot szolgáltatnia a 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyeztetett képzéseire vonatkozóan.

Azok a képzések, melyeket a FINY2-be rögzítettetek, archiválódtak, és ezeket a képzéseket már nem tudjátok elérni, így módosítani sem lehet. Viszont emiatt nem érhet benneteket hátrány.

Jó hír, hogy visszamenőleg nem kell bejelentést tenni, hiszen ahogy korábban is említettem csak a 2015. május 1-je után induló képzésekre vonatkozik az adatszolgáltatás 🙂