Szakképzési törvény módosítása

Kérlek vedd figyelembe, hogy ez már egy archív anyag!

 

A Kormány nem csak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényt módosította, hanem a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvényt is.

Összegyűjtöttem a legfontosabb változásokat.

1. „Magyarországon az első és második, az állam által elismert szakképesítés megszerzését az állam az iskolai rendszerű szakképzés keretein belül – az e törvényben meghatározott feltételekkel – ingyenesen biztosítja a szakképző iskolai tanulók számára.”

2. Új fogalomként jelent meg a szakmai érettségi végzettség: „a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakgimnáziumban tanult szakképesítés szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározott szakképesítés megszerzését is magában foglalja.”

3. Új intézmény lesz a szakképzési centrum, mely kollégiumi alapfeladatot lát el.

4. „Szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott valamennyi követelményt, vagy érettségi vizsgán teljesítette az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítésre meghatározott valamennyi követelményt.”

5. „Komplex szakmai vizsgát kiskorú személy kizárólag iskolai rendszerű szakképzés keretében tehet, kivéve, ha az adott szakképesítés kizárólag iskolarendszeren kívüli szakképzésben szerezhető meg.”

6. A szakképzési törvényben is megjelenik a modulzáró vizsgával kapcsolatos változás (lásd itt)

7. Változott a Szakképzési Hídprogram is.

8. „Szintvizsgát annak a szakközépiskolai vagy szakiskolai képzésben részt vevő tanulónak kötelező tennie, aki nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt a szakmai képzésben, és nem rendelkezik érettségi végzettséggel.”

9. „A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.”

10. „A 2016/2017-es tanévtől szakképzés kizárólag szakgimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai formában indítható.”

11. E törvény 2016. augusztus 31-én hatályos rendelkezései szerinti

a) szakmai érettségi végzettséget utoljára a 2015/2016. tanévben induló szakközépiskolai képzésben részt vevő tanulók,

b) szakiskolai végzettséget utoljára a 2015/2016. tanévben induló szakiskolai képzésben részt vevő tanulók szerezhetnek.”

A teljes törvénymódosítást A Magyar Közlönyben olvashatjátok.