Jogszabályok

Az engedélyezési eljárás lefolytatására vonatkozó szabályokat a 2013. évi Felnőttképzési törvény (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300077.TV), valamint a 393/2013. (XI. 12.) Kormányrendelet (http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300393.KOR) határozza meg.

Az engedélyezési eljárás szolgáltatási díjainak mértékét az 56/2013. (XII. 4.) NGM rendeletben (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK13201.pdf) meghatározottak szerint kell alkalmazni.

Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (PMKH) kell benyújtani.

 

Szolgáltatási díjak

Képzési körök

OKJ szakképesítés „A” képzési kör

Egyéb szakmai képzés „B” képzési kör

Nyelvi képzés „C” képzési kör

Egyéb képzés „D” képzési kör

Engedély kiadására irányuló kérelem

ha az intézmény még nem rendelkezik engedéllyel felnőttképzési tevékenység folytatására

ha az intézmény még nem rendelkezik engedéllyel felnőttképzési tevékenység folytatására

ha az intézmény még nem rendelkezik engedéllyel felnőttképzési tevékenység folytatására

ha az intézmény még nem rendelkezik engedéllyel felnőttképzési tevékenység folytatására

Díja

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

23. 000 Ft

Engedély módosítására irányuló kérelem

ha az intézmény a már meglévő engedélyét új képzési körrel bővíti

ha az intézmény a már meglévő engedélyét új képzési körrel bővíti

ha az intézmény a már meglévő engedélyét új képzési körrel bővíti

ha az intézmény a már meglévő engedélyét új képzési körrel bővíti

Díja

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

103.000 Ft + 68.000 Ft/képzési program

23. 000 Ft

Engedély kiegészítésére irányuló kérelem, akkor nyújtható be, ha az intézmény A, B vagy C képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel

ha új szakmacsoportba tartozik a megjelölt képzés, vagy ha a szakmacsoportba tartozó képzésre már meglévő engedély nem iskolai rendszerben folytatható képzésre vonatkozik, de a kérelem a szakmacsoportba tartozó képzésre irányul

ha olyan szakmai képzésre irányul a kérelem, amely nem sorolható be az intézmény engedélyében szereplő iskolai rendszerben is folytatható, OKJ szerinti képzés szakmacsoportjába

ha a kérelem új általános nyelvi képzésre, az engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére, vagy olyan egyéb nyelvi képzésre irányul, amelynek célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre kiadott engedélyén nem szereplő nyelv oktatása

————-

Díja

63. 000 Ft + 68. 000 Ft/képzési program

63. 000 Ft + 68. 000 Ft/képzési program

63. 000 Ft + 68. 000 Ft/képzési program

———

Engedély kiegészítésére irányuló bejelentést kell tenni, ha az intézmény a már meglévő engedélyében megjelölt képzési körön belül szereplő képzéseit új képzéssel bővíti

ha a bejelentés az engedélyben már szereplő, iskolai rendszerben is folytatható szakképzés szakmacsoportjába tartozó képzésre irányul

ha a bejelentésben foglalt képzés olyan felnőttképzési szakmai programkövetelményen alapul, amely azon OKJ szerinti szakmacsoportba került besorolásra, amelyre vonatkozóan az intézmény engedélyében szerepel iskolai rendszerben is folytatható képzés

ha a bejelentés olyan egyéb nyelvi képzésre irányul, amely annak a nyelvnek az oktatására vonatkozik, amely nyelv általános nyelvi képzése szerepel az intézmény engedélyében

ha az intézmény a képzési körre vonatkozóan már rendelkezik engedéllyel

12.000 Ft

Díja

12.000 Ft

12.000 Ft

12.000 Ft

12.000 Ft

 

A PMKH az engedély kiadására, módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelemről 60 napon belül dönt, míg a bejelentés alapján az engedély a bejelentést követő 15 napon belül kiegészíti.

A kérelem vagy bejelentés benyújtásával egyidejűleg az képző intézmény igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni.

VÁLTOZÁS!!!!

Nagyon fontos, hogy 2017. január 1-jétől az igazgatási szolgáltatási díjat új bankszámlaszámra kell utalni: 10023002-00299671-38500002 (ez a PMKH Magyar Államkincstárnál vezetett bankszámlája).

Újdonság, hogy a fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését és a kérelem megkezdésekor kapott eljárás azonosító kódot. Fontos, hogy az igazgatási szolgáltatási díj átutalása csak az eljárás azonosító kód birtokában kerüljön elindításra.

Amennyiben a kérelemben „D” képzési kört is megjelölt az „A”, „B” vagy „C” mellett, a 23. 000 Ft-os díjat nem kell külön megfizetni.

A bejelentésre irányuló kiegészítés díját képzési körönként („A”, „B”, „C”, „D”) és nem képzési programonként kell megfizetni.

Az adatváltozás bejelentésének díja: 5.600 Ft/bejelentés.