Akkreditált vizsgaközpont

A szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgát, illetve szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszervezésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpontban lehet letenni.

A vizsgaközpont akkreditálást az akkreditáló szerv a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett nemzeti szabvány alapján végzi. Az akkreditálás szabályozása és folyamata még nem jelent meg, így jelen pillanatban csak a szakképző intézmények szervezhetnek szakmai, illetve képesítő vizsgát. Ezek az intézmények 2025. december 31-ig végezhetik a tevékenységüket, utána nekik is el kell végezni az akkreditálást.

 

Mi adható 2020. 09. 01-jétől? Tanúsítvány, látogatási igazolás, bizonyítvány, oklevél?

2020. 09. 01-jétől változott a Felnőttképzési törvény, így a képzés befejezését követően kiadható dokumentumok is változtak.

Tanúsítvány

Tanúsítványt abban az esetben adunk a képzésben résztvevőknek, ha bejelentett vagy engedélyezett képzésről van szó.

A tanúsítványt a képzés befejezését követően a FAR-ból kell kinyomtatni.

A tanúsítványt olyan minősített elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni, amelyet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény alapján bizalmi szolgáltató nyújt. Amennyiben erre nincs lehetőségünk, úgy a tanúsítványt annak kiállítója papír alapon saját kezűleg írja alá.

Bejelentés esetén a résztvevő kérésére kell kiállítani a tanúsítványt, melyet elektronikus úton vagy papíralapon is kérhet.

Fontos, ha a képzéshez jogszabályban meghatározottak szerint vizsga kapcsolódik, a vizsgára jelentkezés feltétele.

A tanúsítvány az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a tanúsítvány sorszámát
 • a felnőttképző megnevezését és nyilvántartásba vételi számát
 • a képzésben részt vevő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és születési idejét, anyja születési családi és utónevét
 • a képzés megnevezését, időpontját és óraszámát
 • az arra való utalást, hogy
 • a tanúsítvány szakképesítést és szakképzettséget nem tanúsít és
 • a tanúsítvány munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott esetben jogosít
 • a tanúsítvány kiállításának helyét és időpontját
 • a tanúsítvány kiállítójának nevét és beosztását.

A tanúsítványt évente újrakezdődő sorszámozással és a tárgyév megjelölésével kell ellátni.

Látogatási igazolás

Ha a tevékenység, amelyet végzel nem tartozik a felnőttképzési tevékenységek közé (mert nem szervezett, nem célirányos és nem kompetenciafejlesztésről van szó), azaz nem bejelentés- és engedélyköteles, akkor a tevékenység elvégzését követően adható ki látogatási igazolás.

Szakmai bizonyítvány

A szakmai bizonyítvány kétféle lehet:

 1. államilag elismert középfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsít és egy vagy több foglalkozás valamennyi munkakörének betöltésére képesít,
 2. államilag elismert alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít és legalább egy munkakör betöltésére képesít (részszakma elvégzése után).

Képesítő bizonyítvány

A szakmai képzéshez kapcsolódóan államilag elismert, önálló végzettségi szintet nem biztosító szakképesítést tanúsít.

Oklevél

Oklevél kiállítására csak a felsőoktatási törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézmény jogosult. Az oklevél megnevezést csak a felsőoktatási intézmények által a felsőoktatási törvény alapján kiállított szakképzettséget és felsőfokú végzettségi szintet, doktori fokozatot igazoló okiratra lehet használni.