393/2013. évi (XI. 12.) Korm. rendelet 2016. decemberi módosítása

2016. december 02-án jelent meg a Magyar Közlöny 187. számában a 393/2013. évi (XI. 12.) Korm. rendelet módosítása. (http://www.magyarkozlony.hu/)

Korábban már írtam nektek arról, hogy elveszi a Kormány az NSZFH-tól a felnőttképzési engedéllyel kapcsolatos hatósági feladatait. Ebben a kormányrendelet módosításban szerepel, hogy a felnőttképzési hatósági feladatokat ellátó szervként a Pest Megyei Kormányhivatalt jelölte ki a Kormány.

A kormányhivatal a következő feladatokat fogja ellátni:

„- a felnőttképzési szakértői tevékenységet végzők bejelentésével, a szakértők ellenőrzésével, továbbá a felnőttképzési szakértői nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat,

– a felnőttképzést folytató intézmények tevékenységének engedélyezésével és ellenőrzésével, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos feladatokat,

– a felnőttképzési nyilvántartások vezetésével kapcsolatos adatkezelési feladatokat.”

Elvileg 2017. január 1-jétől a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadására, az engedély módosítására vagy kiegészítésére irányuló kérelmet, továbbá az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a kormányhivatalhoz kell benyújtani szintén elektronikus úton a kormányhivatal honlapján erre a célra rendszeresített online felületen megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével.

Ma megnéztem a Pest Megyei Kormányhivatal honlapját, de erre utaló nyomot még nem találtam 🙂 Bár 2017. január 1-jéig még nagyon sok idő van 🙂