Tanúsítvány, látogatási igazolás, bizonyítvány, oklevél?

Tegyük rendbe kicsit a fogalmak közti zűrzavart. Most megnézzük, hogy a felnőttképzést folytató intézmények milyen dokumentumot adhatnak a képzést befejezőknek.

Tanúsítvány

Tanúsítványt abban az esetben adunk a képzésben résztvevőknek, ha engedélyezett képzésről van szó, kivéve az „A” képzési kör (OKJ).

A tanúsítványon a következő adatoknak kell szerepelnie:

 • a résztvevő neve
 • a résztvevő születéskori neve
 • a résztvevő születési helye és ideje
 • a képzés engedélyben szereplő megnevezése, amin részt vett
 • a képzés nyilvántartásba vételi száma
 • annak a felsorolása, hogy milyen követelményeknek felelt meg
 • a képzés óraszáma
 • a képzés időpontja
 • a képzés helyszíne
 • keltezés
 • cégszerű aláírás

A tanúsítvány mintát itt tudjátok letölteni: TANÚSÍTVÁNY minta

Látogatási igazolás

Látogatási igazolást akkor állíthatunk ki, ha nem rendelkezünk engedéllyel arra a képzésre. Tehát, ha van gépíró tanfolyamra engedélyünk, akkor abban az esetben tanúsítványt adunk, de a gyorsíró tanfolyamot még nem engedélyeztettük, így csak látogatási igazolás állítható ki.

Bizonyítvány

Bizonyítványt „A” képzési körbe (OKJ) tartozó képzés esetében állíthatunk ki. Szakképesítési igazoló OKJ-s bizonyítványt az kaphat, aki a komplex szakmai vizsgán teljesítette az SZVK-ban meghatározott követelményeket.

Oklevél

Oklevél kiállítására csak az a felsőoktatási intézmény jogosult, aki nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alá tartozik. Az oklevél megnevezést csak a felsőoktatási intézmények által kiállított szakképzettséget és felsőfokú végzettségi szintet, doktori fokozatot igazoló okiratra lehet használni.

Külső értékelés a felnőttképzésben

Nem kell félni a külső értékeléstől, hiszen az értékelést végző szakértők abban segítenek, hogy  jobbá, működőképesebbé tegyük a jelenleg futó minőségbiztosítási rendszerünket. Ők jobban átláthatják, hogy melyek azok a területek, ahol változtatás szükséges, hogy egyszerűbbé váljon a folyamat.

Mely intézményekre vonatkozik a külső értékelés?

A felnőttképzési törvény 14.§-a szerint minden felnőttképzést folytató intézménynek (kivéve „D” képzési kör) meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie.

Fontos, hogy azoknak az intézményeknek, melyeknek csak „D” képzési körre van engedélyük, azoknak nem kell külső értékelést lefolytatniuk.

Mit is vizsgálnak az értékelést végző szakemberek?

Az audit során az ellenőrzést végző szakember megnézi, hogy a felnőttképzést folytató intézmény minőségbiztosítási rendszerében foglaltaknak megfelelően végzi-e a tevékenységét, illetve vizsgálja a minőségbiztosítási rendszerünk működőképességét is.

Nézzük a vizsgálat aspektusait pontokra szedve:

 • A minőségbiztosítási rendszerünk megfelel-e a jogszabályi és szakmai követelményeknek
 • Az engedélyezett képzési programjaink eleget tesznek-e a jogszabályban meghatározottaknak
 • A megvalósított képzéseink esetében figyelembe vettük-e a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételeket
 • A képzés megvalósításával összefüggő egységes dokumentumot helyesen vezetjük-e
 • Működtetjük-e a felnőttképzési információs rendszert
 • Intézményünk rendelkezik-e fejlesztési tevékenységgel
 • Be tudjuk-e mutatni az intézmény működésének eredményességét

A külső értékelésről az ellenőrzést végző szakember egy aláírt véleményt ad át az intézménynek, melyet elektronikusan el is juttat az NSZFH részére.

Mikor esedékes ez a külső értékelés?

A felnőttképzési törvény 14.§-a szerint minden felnőttképzést folytató intézménynek (kivéve „D” képzési kör) meghatározott minőségbiztosítási keretrendszernek megfelelő minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie, melyet kétévente felül kell vizsgáltatnia.

A 2016. első negyedévében azoknak a felnőttképzést folytató intézményeknek ajánlott külső értékelést kérniük, amelyek 2014. 06. 30-a előtt kapták meg a felnőttképzési engedélyüket.

Milyen intézmény, illetve ki végezheti a külső értékelést?

A 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 17.§ (5. bekezdésében) azt találjuk meg, hogy ki végezheti el ezt a külső értékelést, ezt konkretizálja az 58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet 🙂

Jelenleg 6 cég kapott megbízást, a listát a http://www.nive.hu weboldalon találjátok meg.

Mennyibe kerül a felnőttképzést folytató intézménynek a felülvizsgálat?

A felszámítható díj legmagasabb összegét a miniszter minden év március 31-i közleményében állapítja meg. Ez jelenleg maximum 300.000 Ft.