Jogszabályok

A képzési programok előminősítését a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet szabályozza.

A képzési program előzetes minősítését csak olyan felnőttképzési szakértő vagy felnőttképzési programszakértő végezheti, aki szerepel a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) által vezetett ajánlási listán. A lista letölthető a PMKH weboldaláról: erre a linkre kattintva.

A szakértő a következő szempontokat veszi figyelembe az előzetes minősítés során:

 1. a képzési program tartalma megfelel-e az Fktv.-ben foglaltaknak,
 2. a képzési programban meghatározott tartalommal, feltételekkel és módon, valamint a képzéssel érintett célcsoport számára megszerezhetőek-e a programban megjelölt kompetenciák,
 3. a képzési program megfelel-e
  • az „A” képzési kör esetén a szakképesítés SZVK-jában vagy a vonatkozó kerettanterv tartalmi követelményei alapján meghatározott előírásoknak, (az iskolai rendszerben is oktatható szakképesítések esetén kell figyelembe venni a kerettantervet)
  • a „B” képzési kör esetén a felnőttképzési szakmai programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak,
  • a „C” képzési kör esetén a felnőttképzési nyelvi programkövetelményekben az érintett képzésre vonatkozó előírásoknak.

A vizsgálat után a szakértő elkészíti a szakértői véleményét, majd erről értesíti a felnőttképzést folytató intézményt.

A képzési program minősítése során a szakértő a képzési program utolsó oldalán feltünteti a minősítés helyét, időpontját, a felnőttképzési szakértői vagy a felnőttképzési programszakértői nyilvántartásban szereplő nyilvántartási számát, illetve a képzési program mindegyik oldalát ellátja a szignójával, a képzési program utolsó oldalát pedig aláírja.

 

Az előminősítés folyamata

Ha hozott képzési programról van szó, akkor:

 1. ellenőrzöm, hogy a képzési program megfelel-e a Fktv.-ben előírt követelményeknek,
 2. javítom az esetleges hibákat, javaslatot teszek módosításokra a törvényben meghatározottak szerint,
 3. a javítás, módosítás után elkészítem a szakértői véleményemet és elvégzem az előminősítést.