Mikor kötelező a felnőttképzési tevékenység engedélyezése?

Ha a felnőttképző

  • részszakmára felkészítő szakmai oktatás szeretne tartani tanfolyami keretek között,
  • szakmai képzést szeretne tartani tanfolyami keretek között,
  • pályázatos (támogatott, VEKOP, GINOP) külső képzést szeretne tartani.
  1. szeptember 1-jétől kezdhető meg az engedély alapján végezhető felnőttképzési tevékenység, amelyről a felnőttképzők adatszolgáltatási kötelezettségüket, – beleértve a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségüket is -, a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszeren keresztül teljesíthetik.

Az engedélyezési eljárás kérelemre indul, amelyet elektronikus úton, a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszeren (FAR) keresztül kell benyújtani a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv részére (https://far.nive.hu/).

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 60 nap.

Az engedélyezési eljárás díjköteles (214.000 Ft). Az eljárásért az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell fizetni, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az illeték megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell. 

Az engedélyezési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül vagy kéttagú szakértői bizottság bevonásával, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a kérelmet és egyben a nyilvántartásba vételt.

A hiánypótlásról egy átvételi értesítőt fogsz kapni e-mailben, melyben az szerepel, hogy az ügyfélkapus tárhelyedre küldemény érkezett. Ezután, ha belépsz a FAR-ba, megjelenik a hiánypótlásra a felszólítás. 

Ha segítséget szeretnél kérni az engedélyezéssel kapcsolatban, akkor a részleteket itt találod: https://felnottkepzesiengedely.com/szakertoi-dijaim/