Igazgatási szolgáltatási díj a felnőttképzésben 2020.

2020. 07. 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben az ITM 30/2020. (VII. 23.) rendelete, mely a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozza. A rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Ezek alapján a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló

  • bejelentés igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 15.000 Ft,
  • engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 214.000 Ft.

Abban az esetben, ha a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban változás következik be, ezért is igazgatási szolgáltatási díjat szükséges fizetni, melynek a mértéke 6.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az átutalásról a bizonylatot le kell tölteni, mert az eljárás során ezt a bizonylatot fel kell tölteni a FAR rendszerbe.

Eljárási díj a felnőttképzésben

Igaz, hogy már 2020. 07. 01-jétől elérhető a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer (FAR), ahol a felnőttképzők a bejelentési, illetve engedély iránti kérelmüket nyújthatják be, de érdemben még nem használható, hiszen az eljárási díjakról szóló jogszabály még nem jelent meg.

Az új Felnőttképzési törvény szerint már nem csak az engedélyezési eljárásért kell díjat fizetni, hanem a bejelentés iránti eljárásért is.