Igazgatási szolgáltatási díj a felnőttképzésben 2020.

2020. 07. 23-án jelent meg a Magyar Közlönyben az ITM 30/2020. (VII. 23.) rendelete, mely a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakat szabályozza. A rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Ezek alapján a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló

  • bejelentés igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 15.000 Ft,
  • engedély kiadására irányuló eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 214.000 Ft.

Abban az esetben, ha a felnőttképzőnek a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adataiban változás következik be, ezért is igazgatási szolgáltatási díjat szükséges fizetni, melynek a mértéke 6.000 Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. Az átutalásról a bizonylatot le kell tölteni, mert az eljárás során ezt a bizonylatot fel kell tölteni a FAR rendszerbe.

Hozzászólás