Legelőször azt kell tisztáznunk, hogy az a tevékenység, amelyet mi végzünk, az a felnőttképzési tevékenységek közé tartozik-e.

Felnőttképzési tevékenység minden szervezett célirányos kompetenciaalakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló szervezetten megvalósuló oktatás és képzés, valamint a szakképzésről szóló törvényben meghatározott esetekben az annak alapján szervezett szakképzés. Ha szervezetten és célirányosan folytatod a tevékenységed, mely során a résztvevők kompetenciáját alakítod ki vagy éppen fejleszted, akkor felnőttképzési tevékenységnek minősül, vagyis meg kell tenned a bejelentést.

Először a céget/egyéni vállalkozást kell bejelenteni. De mielőtt bármihez hozzákezdenél, ellenőrizd, hogy a tevékenységi köröd között szerepel-e a 8559 Mns egyéb oktatás, illetve annak az oktatásnak megfelelő TEÁOR, amit folytatni szeretnél. Ha nem, akkor a bejelentési procedúrát addig ne kezdd el, mert el fogják utasítani!

A bejelentési eljárás kérelemre indul, melyet elektronikus úton, a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren (FAR) keresztül kell benyújtani (https://far.nive.hu).

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezését követő 8 nap. (Ha nem érkezik meg időben a nyilvántartási szám, akkor a lehetőségeket itt olvashatod: https://felnottkepzesiengedely.com/2020/09/29/adatszolgaltatas-a-far-ba-bejelentes-eseten/).

A bejelentési eljárás díjköteles (15.000 Ft). Az eljárásért a felnőttképzők nyilvántartásával összefüggő eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és a felnőttképzők ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről szóló 30/2020. (VII. 23.) ITM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00299671-38500002 számú bankszámlaszámára kell megfizetni. A díj megfizetését igazoló bizonylatot a kérelemhez csatolni kell.

A bejelentési kérelmek tárgyában a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv szakértők bevonása nélkül, a jogszabályi feltételek maradéktalan fennállása esetén elsőfokú döntést hoz.

A bejelentési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a értelmében 1 alkalommal van lehetőség hiánypótlásra. Amennyiben hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő (5 nap) eredménytelenül telik el, a Felnőttképzési Államigazgatási Szerv elutasítja a bejelentést és egyben a nyilvántartásba vételt.

A hiánypótlásról egy átvételi értesítőt fogsz kapni e-mailben, melyben az szerepel, hogy az ügyfélkapus tárhelyedre küldemény érkezett. Ezután, ha belépsz a FAR-ba, megjelenik a hiánypótlásra a felszólítás. 

Ha segítséget szeretnél kérni a bejelentéssel kapcsolatban, akkor a részleteket itt találod: https://felnottkepzesiengedely.com/szakertoi-dijaim/