Jogszabályok

A képzési program tartalmát a 2013. évi LXXVII. törvény 12. §-a írja elő.

A képzési programnak tartalmaznia kell:

 1. a képzés megnevezését és (a képzési program nyilvántartásba vétele után) a képzés nyilvántartásba vételi számát,
 2. a képzés célját és célcsoportját,
 3. a képzés során megszerezhető kompetenciákat,
 4. a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,
 5. a tervezett képzési időt,
 6. a képzés formájának meghatározását (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás),
 7. a tananyag egységeit, azok célját, tartalmát, terjedelmét és a tananyagegységekhez rendelt elméleti és gyakorlati óraszámokat,
 8. a maximális csoportlétszámot,
 9. a képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer (OKJ szakképesítés esetén a modulzáró vizsgákat is tartalmazó) leírását,
 10. a képzésről, a képzés egyes tananyagegységeinek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit,
 11. a képzési program végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek biztosításának módját.

 

Képzési körök

Szakmai képzések típusai
Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzés
Egyéb szakmai képzés
Nyelvi képzés
Egyéb képzés
Meghatározás
A 2011. évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés.
Államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
Általános nyelvi képzés az Európai Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés.
Egyéb nyelvi képzés bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés
A harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.
Követelménye
A szakképesítésért felelős miniszter által rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelményekben van meghatározva.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott szakmai programkövetelményben meghatározott.
A Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott nyelvi programkövetelményben meghatározott.
Meghatározása a felnőttképzést folytató intézmény szakmai felelőssége.
A képzési program elkészítésének alapja
Szakmai és vizsgakövetelmény, iskolarendszerben is oktatható szakképesítések esetében a kerettanterv is.
Szakmai programkövetelmény.
Nyelvi programkövetelmény.
Felnőttképzést folytató intézmény kompetenciája.
Szabályozó rendeletek
150/2012. (VII.6.) kormányrendelet az OKJ-ban szereplő szakmai és vizsgakövetelményeinek adatbázisa 217/2012. (VIII.9.) kormányrendelet a követelménymodulok feladat- és kompetenciaprofilját tartalmazza
59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet
16/2014. (IV.4.) NGM rendelet
Nincs szabályozó rendelet, a felnőttképzést folytató intézmény határozza meg a képzés követelményeit és tartalmi elemeit.