Engedélyezési eljárás az új felnőttképzési törvény szerint

2020. július 01-jétől adható be az új felnőttképzési törvény szerint kérelem az engedély kiadására. Ugyanis 2020. szeptember 01-jétől azok az intézmények, amelyeknek nem volt felnőttképzési engedélyük a régi rendszer szerint, csak engedély birtokában indíthatnak képzéseket.

Mikor is kell az új rendszer szerint felnőttképzési engedély?

Ha az intézmény

  • részszakmára felkészítő szakmai oktatás szeretne tartani tanfolyami keretek között,
  • szakmai képzést szeretne tartani tanfolyami keretek között,
  • pályázatos (támogatott) külső képzést szeretne tartani.

Mire lesz szüksége az intézmények a felnőttképzési engedély megszerzéséhez?

  • igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie (kormányrendeletben lesz meghatározva a mértéke),
  • szakmai vezetőt kell alkalmaznia,
  • vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie,
  • minőségirányítási rendszert kell működtetnie,
  • biztosítania kell az ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételeket,
  • nyilatkoznia kell, hogy nem áll fenn vele szemben az engedély megszerzését kizáró ok.

Engedély (az új felnőttképzési törvény szerint)

Az új felnőttképzési törvény szerint az intézményt kell engedélyeztetni és nem a programokat.
Csak felnőttképzési engedély birtokában lehet indítani az alábbi képzéseket:
részszakmára felkészítő szakmai oktatás tanfolyami keretek között, szakmai képzés tanfolyami keretek között,
pályázatos (támogatott) külső képzés.
Az új felnőttképzési engedélyhez kapcsolódó eljárások típusai:
kérelem engedély megadására,
kérelem engedély módosítására.
Ha egy intézmény felnőttképzési engedélyt szeretne szerezni a következő feltételeknek kell megfelelni:
minőségirányítási rendszer (MIR) használata,
vagyoni biztosíték megléte,
ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszert kell működtetnie, tevékenysége között szerepel az oktatás vagy a képzés.
Az új felnőttképzési törvényhez kapcsolódó eljárásokat továbbra is online lehet intézni,
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni és
az engedély megadásához helyszíni szemlét rendelhet el a hatóság.
Kötelezettségek, melyeknek meg kell felelni a felnőttképzőknek:
online adatszolgáltatás a képzésről,
felnőttképzési szerződés,
személyes adatok kezelése (amit a törvény előír),
tanúsítvány kiállítása,
OSAP statisztikai adatszolgáltatás,
további kötelező adatszolgáltatás,
fel kell tölteni az adatszolgáltatási rendszerbe a felnőttképzési szakértővel előzetesen minősített képzési programot,
előírt személyi és tárgyi feltételek megléte,
a jelentkező kérésének megfelelően az előzetes tudás mérése, minőségirányítási rendszer (MIR) működtetés,
minőségirányítási rendszer (MIR) külső értékelése,
minden képzéssel kapcsolatos dokumentumon, a számlán is, fel kell tüntetni az intézmény nyilvántartási számát.
Szigorú ellenőrzés várható.