Vagyoni biztosíték

A felnőttképzést folytató intézménynek vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie a felnőttképzési tevékenység folytatásának teljes időtartamára és a felnőttképzési tevékenység megszűnését követő 6 hónapig.

A vagyoni biztosíték mértéke minimum 500.000 Ft. Bővebben: az üzleti év időszakára vonatkozóan az előző évnek a felnőttképzésből származó, a számvitelről szóló törvény szerint elszámolt, tényleges értékesítési nettó árbevételének 2%-a.

Új szabály, hogy a megelőző évi árbevétel összegét minden üzleti év fordulónapját követő 6. hónap 15. napjáig az NSZFH részére be kell jelentenetek! Ezt először az engedély megszerzését követő évben kell teljesíteni. A bejelentéssel együtt igazolnotok kell, hogy rendelkeztek megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal.

Figyeljetek arra is, hogy vagyoni biztosítékként csak olyan szerződés vehető figyelembe, amely szerint a vagyoni biztosíték terhére a biztosító intézet vagy a hitelintézet pénzügyi fedezetet nyújt a felnőttképzési szerződés alapján befizetett képzési díj visszafizetésére. Nagyon fontos, hogy a szerződésnek tartalmaznia kell azt a kikötést, hogy a vagyoni biztosíték felhasználásához vagy megszüntetéséhez az NSZFH jóváhagyása szükséges. De ez még mind nem elég, ugyanis annak is szerepelnie kell a szerződésben, hogy a vagyoni biztosíték terhére teljesített kifizetés tejesítési időpontját a hitelintézet vagy a biztosító intézet írásban tájékoztatja az NSZFH-t a kifizetést követő 15. napon belül.

Ezt a bejelentést csak elektronikus úton juttathatjátok el, ha aláírva beszkennelitek, a következő e-mail címre: felnottkepzesiengedely@lab.hu.

Ehhez a formanyomtatványt a következő linken tudjátok letölteni: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=569

 

Hozzászólás