Milyen képzésekre nem terjed ki a felnőttképzési törvény?

Összegyűjtöttem nektek, hogy melyek azok a képzések, melyekre nem vonatkozik a felnőttképzési törvény.

Íme:

hivatásos beosztások betöltésére jogosító, egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre (pl.: katasztrófavédelmi- és tűzvédelmi képzés)

nem hivatásos munkakörök betöltésére jogosító, kényszerintézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására is felkészítő egyéb szakmai képzésekre és továbbképzésekre (pl.: rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, személy- és vagyonőrök képzése)

a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján szervezett képzésekre és továbbképzésekre (pl.: közigazgatási alapvizsga),

az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre (pl.: kötelező szakmacsoportos továbbképzések),

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján szervezet továbbképzésekre,

a kultúráért felelős miniszter által akkreditált, tanfolyam jellegű szakmai továbbképzésekre,

a hatósági jellegű képzésekre (pl.: hírközlési, közlekedési ágazat),

az állami felnőttképzési intézmény jogszabályban meghatározott kötelező állami feladatai ellátásnak keretében szervezett képzéseire,

a Magyar Igazságügyi Akadémia által bírák, igazságügyi alkalmazottak, valamint az igazságszolgáltatásban közvetlenül közreműködő más személyek részére szervezett jogi tárgyú és az ítélkezési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó nem jogi tárgyú szakmai képzésekre,

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre,

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre,

a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre,

a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló miniszteri rendeletben meghatározott képzésekre,

 

Hozzászólás