A 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításának tervezete

2015. október 08-án megjelent a Nemzetgazdasági Minisztérium weboldalán a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet módosításának tervezete (amely teljes terjedelmében itt olvasható).

Röviden összefoglalom nektek, hogy milyen módosítások szerepelnek a tervezetben:

  • módosítani kívánják, hogy a felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása vagy kiegészítése iránti kérelemnek milyen adatokat kell tartalmaznia (például az OKJ szerinti szakképesítés megszerzésére felkészítő képzés esetén a szakképesítés azonosító számát)
  • változás várható abban is, hogy a fent említett kérelemhez milyen nyilatkozatokat kell csatolni
  • a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésében is terveznek módosítást, (például a vizsgálat során elkészített szakértői véleményt a képzési programhoz kell mellékelni)
  • változhatnak az engedély kiadásának személyi feltételei például nyelvi képzés esetén, de a felnőttképzési szakmai vezető személyét illetően is lehet változásra számítani
  • pontosítani szeretnék a lemorzsolódási arány kiszámítását is
  • módosításra vár, hogy a helyszíni szemle során a szakértői bizottság miket vizsgál
  • a bírsággal kapcsolatos módosítások is várhatóak

 

Hozzászólás