Szakmai alkalmassági vizsgálat

A szakmai alkalmassági vizsgálat a szakma elsajátításának megkezdését megelőző az alkalmasság véleményezése érdekében végzett orvosi vizsgálat.

Az alkalmasság véleményezése a szakmai alkalmassági vizsgálat esetében az adott szakmára, az adott személy számára ellátható szakmák megjelölésére történik.

Oktatási intézményként ezt a beiratkozáskor el kell kérnünk a jelentkezőtől, hiszen ennek hiányában nem vehet részt az adott szakmai képzésben. Ezt az igazolást minden résztvevő személyes anyagához kell csatolnunk.

A szakmai alkalmassági vizsgálat lehet:

  • előzetes,
  • időszakos és
  • soron kívüli.

Előzetes szakmai alkalmassági vizsgálatot kell végezni amikor az Országos Képzési Jegyzék szerint a szakképesítés megszerzése szakmai alkalmassági követelményhez kötött. Ennek hiányában nem vehető fel az adott szakképesítésre a jelentkező.

Soron kívüli alkalmassági vizsgálatra akkor kerül sor, ha a résztvevő egészségi állapotában olyan változás következett be, amely feltehetően alkalmatlanná teszi a szakma elsajátítására, illetve gyakorlására.

A szakmai alkalmasság előzetes vizsgálatát iskolarendszerű képzés esetén a fogadó intézmény iskolaorvosa, ennek hiányában a foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa végzi. Iskolarendszeren kívüli képzésben a résztvevőknél (a munkahigiénés és foglalkoztatás-egészségügyi szerv által megadott szempontok szerint) szakmai alkalmassági vizsgálat végezhető.

A szakmai alkalmassági vizsgálat minősítése a következő lehet:

  • alkalmas,
  • ideiglenesen nem alkalmas,
  • nem alkalmas.

Ha valaki valamilyen okból kifolyólag ideiglenesen nem alkalmas minősítést kap, abban az esetben meg kell jelölni a következő vizsgálat időpontját.

Természetesen az is előfordulhat, hogy valaki nem ért egyet a szakmai alkalmassági vizsgálat minősítésével. Ebben az esetben az orvosi vélemény kézhezvételétől számított 15 napon belül „Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatványon kérheti a szakmai alkalmasság másodfokon történő orvosi elbírálását az első fokon eljáró szervnél.

A véleményt és az esetleges korlátozásokat a szakmai alkalmasságot véleményező szerv az „Elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény” elnevezésű nyomtatványon közli az intézménnyel. A szakmai alkalmassági vizsgálatát végző az alkalmatlanság okát a jelentkezővel ismerteti, az intézménnyel csak a vizsgált személy írásbeli hozzájárulásával közölheti.

A törvényi hivatkozást itt találjátok: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800033.NM

 

 

 

 

 

Hozzászólás