GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára (külső képzés)

A képzésekkel kapcsolatos tudnivalókra és elvárásokra szeretném felhívni a figyelmeteket. Ezt az összefoglalót a GINOP-6.1.6-17 pályázat felhívása alapján készítettem.

A GINOP-6.1.6-17 pályázat keretén belül a képzések lebonyolítása belső képzésként vagy külső képzésként történhet.

Ebben a bejegyzésben a külső képzésekről fogok írni nektek.

A külső képzésekhez segítségképpen egy ábrát készítettem nektek. A támogatható képzések 80%-ának külső képzésnek kell lennie.

 

Külső képzés lehet a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés, illetve lehet olyan képzés is, melyet nem szabályoz az előbb említett törvény.

Nézzük először azokat a képzéseket, amelyek a felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak.

OKJ-s képzések („A” képzési kör)

Az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés. OKJ-s képzés csak külső képzés lehet!

Nyelvi képzés (“C” képzési kör)

A GINOP-6.1.6-17 pályázaton belül kombinált nyelvi képzésre és egyéb nyelvi képzésre lehet pályázni a vállalatoknak.

A kombinált nyelvi képzés az általános nyelvi képzés és az egyéb nyelvi képzés egyidejű, egy képzésen belüli összekapcsolásával megvalósuló nyelvi képzés.

Az egyéb nyelvi képzés pedig bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés.

Egyéb szakmai képzés (“B” képzési kör)

Az egyéb szakmai képzés olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.

Egyéb képzés (“D” képzési kör)

Az egyéb képzés olyan képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez.

A következő képzések azok lesznek, melyek nem tartoznak a felnőttképzési törvény alá.

Hatósági képzés

Igaz, hogy a hatósági képzés nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá, mégis ebben találjuk meg a definícióját. A felnőttképzési törvény azt mondja, hogy a hatósági képzés olyan jogszabályban szabályozott tartalmú és célú, az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) nem szereplő képesítés megszerzésére irányuló képzés, amelynek eredményeként dokumentum kiadására kerül sor, és e dokumentum hiányában jogszabályban meghatározott tevékenység, munkakör nem folytatható, nem tölthető be.

Hatósági képzések például:

 • a Magyar Nemzeti Bank által szervezett képzések (pl.: tőkepiaci üzletkötői hatósági képzés)
 • gépkezelő hatósági képzések (pl.: emelő- és rakodógépek kezelése)
 • egészségügyi kreditpontot érő képzések (pl.: táncterápia, tánc sportterápia alkalmazási lehetőségei a rehabilitációban)
 • közlekedési ágazat képzései (pl.: „D” kategóriás vezetői engedély)

Közbeszerzési tárgyú képzések

Közbeszerzési tárgyú képzés például a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzéséhez szükséges képzés, illetve az akkreditáció megszerzéséhez szükséges képzések.

Most nézzük, hogy milyen elvárásoknak kell megfelelni belső képzés megvalósítása esetén:

 • a képzéseket az engedélyezett képzési program alapján kell megtartani,
 • a képzés minimális óraszáma 20 óra legyen,
 • a képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás (Ha a távoktatást választod képzési formának, akkor azt mindenképpen vedd figyelembe, hogy a csak személyes jelenléttel járó kontaktóra, illetve konzultáció idejére lehetséges a képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása soron költséget elszámolni.),
 • a képzésben résztvevő munkavállalóval felnőttképzési szerzőst kell kötni a felnőttképzési törvényben meghatározottak szerint,
 • jelenléti ívet kell vezetni az elméleti, gyakorlati órákon, illetve a konzultációkon is, melyet a képzésben résztvevők minden alkalommal aláírnak, ezt a jelenléti ívet 5 évig meg kell őrizni,
 • a képzéseken történő részvételt elektronikus adathordozón is szükséges igazolni, ez azt jelenti, hogy fényképet, hangfelvételt vagy videót kell készíteni képzési naponként,
 • haladási naplót kell vezetni a képzésről, szintén 5 évig tárolandó,
 • a képzés elvégzésének igazolása a tanúsítványok, bizonyítványok kiállításával és a résztvevők számára való átadás dokumentálásával történik,
 • OSAP statisztikát kell készíteni és az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését igazoló adatlap eredeti példányát is 5 évig kell megtartani.

 

 

 

Hozzászólás