Változás várható a „D” képzési kör engedélyezésében

2017. 11. 07-én benyújtott törvényjavaslat alapján jelentősen változhat az egyéb képzés, azaz a „D” képzési kör fogalma. Ha a törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés, akkor az alábbira módosul a szakmai képzés („D” képzési kör) fogalma: „a harminc óra képzési időt nem meghaladó időtartamú bármely képzés, vagy olyan, harminc óra képzési időt meghaladó időtartamú képzés, amely az általános műveltség növelését, megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához;”

A kulcs a mondat első felében van , vagyis bármilyen képzést (szakmait és nyelvi képzést is) „D” körben lehet engedélyeztetni, ha 30 órás vagy annál rövidebb lesz a képzés.

 

Hozzászólás